سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جبرئیل همراه هفتاد هزار فرشته پس از نمازظهر نزدم آمد و گفت : . . . ای محمّد ! هرکس با جماعت بودن را دوست داشته باشد، خداوند و همه فرشتگان دوستش خواهند داشت . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :24
بازدید دیروز :19
کل بازدید :140650
تعداد کل یاداشته ها : 71
102/1/6
7:28 ع

            دل از من بردی و دردم نهـــان شد
                                         غم از دل بردی و درمان عیـان شد
            شـــدی همدم به این جــان خرابم
                                         بدان بی روی تــــو انــــــدر سرابم
            شبم همچون سحر از ذوق وصلت
                                         سرم شد سرفراز از شـوق وصلت
            شـــدم شــاکر به درگــــاه رفیعش
                                         روم تـــا عـــرش حق گردم رفیقش
            دلـــم از شـــوق تـــو آکنـده گشته
                                         تنـــم از دوری ات ســرکنده گشته
            به عشق نـــاب تو هر شب اسیرم
                                         ز بـــوی زلف تــــو همچـــون عبیرم
            گـــذر کن بـــر دلـــم ای راه چـــاره
                                         ســـرم در پـــای تــــــو ای ماه واره

                                                                  علی - 94/4/8


94/4/21::: 2:44 ع
نظر()
  
  

یک آسمــــان ستـــاره ارزانـــی نگاهت

یک آشنــای بیدل هر شب شود فدایت

راز و نیاز قلبش تنهــــــا وصال یار است

با یک دل شکسته هر شب کند دعایت

علی


93/1/15::: 2:40 ص
نظر()
  
  

میلاد رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم

و رئیس مکتب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد

                 تقدیم به  پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)

 

                ای که نــــامت بر دلم آرامش است
                                                                    ای که یــــادت در دلم آسایش است
                 ذکر تـــــو بر جـــان ما نوری دهد
                                                                    فکر تـو انـــدر ســــرم شوری دهد
                 روز میلادت رســـید رحمت رسید
                                                                    بر همه اهل جهـــان نــــورت دمید
                 نام تو ذکــــر صلوه و صوم ماست
                                                                    نام تو بـرکت به روز و نوم ماست
                 احمد است نـــــامت مبارک بهر ما
                                                                    اسوه و خـــاتم بــــود بــــر دهر ما
                 روز میلاد پیمبر صادق آلش رسید
                                                                    شیـعه را از مکتبش شـــوقی دمید
                 از دو گوهر گوهری حـاصــل شده 
                                                                    دیـــن و مذهب بهر مـــا کامـل شده
                  دین مــــــــا از حضرت خـــاتم بود 
                                                                    مــــذهبم از حضـــرت صـــادق بود
                  شیعه مدیون امـــــام صادق است
                                                                    شیعه مفتون امـــام صـــادق است
                  نام احمد بر دلــــم نـــامی نکوست
                                                                   عشق احمد بـــــر دلم یک آرزوست

                                                                                           
                                                                                                         علی


91/11/9::: 9:10 ص
نظر()
  
  

                                                  اللهم عجل لولیک الفرج

              مـــا جمعه را بـه عشق تــــو تعطیل کرده ایم

                                                         با ندبه و دعـــا بهر ظهورت تسهیل کرده ایم

              کــــاری نکرده ایم که قـــــابل بـــود تـــــو را

                                                          با یک دل شکسته در آمدنت تعجیل کرده ایم

              با چهل دعـــای عهد از بهر تجدید عــــاشقی

                                                          حــــال خراب را به حسن حال تبدیل کرده ایم

              قـــابل نبـــــــوده ایم که کـــاری چنــــان کنیم

                                                          دل داده ایــم و بــهر آمــــدنت تهلیل کرده ایم

             از خـود نگذشته و از تــــــو نیز نگذشته ایم

                                                          بــا دوری از گنــــاه عشق را تاویل کرده ایم

             بیدل شدیم چون بوی بهشت از تو شنیده ایم

                                                           با صـد امید و آرزو قـــدر تو تجلیل کرده ایم

                                                                                     علی - آبان 91


91/8/24::: 4:25 ع
نظر()
  
  

مــــانند ســـیر و سرکه در جوش و در خروشم

همچـــون گل بهــــاری شبـــنم بـــــه دل بنوشم

از گفــــت و از شنودت غــــم در دلــــم نشسته

کارم بــــه دست رب است دنبــــال یک سروشم

گمگشته ام خـــدایـــا بــــر ایـــن دلــــم نظر کن

مــــانند دیگ جــــوشان از عمق جان به جوشم

دست از دعــــا نگــیرم تــــا حــــاجـــتم بگیرم

یـــــا دل رسد بــه دلدار یــا جـــــام مرگ نوشم

بر اهل فضل زشت است یک هدیه ، نصفه نیمه

دست از طلب نــــدارم تـــا کامـــلش نیــــــوشم

یارب به هشت و چهـارت حاجــــات مـا روا کن

او یک لبـاس زیبـــــــاست خواهم که او بپوشم

                                     علی - پائیز91

 


91/8/2::: 3:59 ع
نظر()